Beeldbellen en Face-to-Face

 

Update 15 mei 2020: Momenteel behandelt GGZ Praktijk Boontjesdoppen met een mengvorm van face-to-face in de praktijk en beeldbellen, eventueel aangevuld door E-health-programma’s. Soms kunnen we buiten in de tuin zitten of wandelen in de Groenzoom, in combinatie met gesprekken en mindfulness oefeningen. Uitgangspunt is dat de veiligheid van cliënt en medewerker worden gegarandeerd, er contact gehouden kan worden en professionele inzet kan worden verzekerd.

 

Lees meer...