In de GGZ Praktijk

GGZ Praktijk Boontjesdoppen is een kleinschalige praktijk voor orthopedagogiek en psychologische hulpverlening aan kinderen, jongeren tussen de 6 en 18 jaar en volwassenen. Bij Boontjesdoppen kunt u terecht voor diverse soorten onderzoek (diagnostiek), begeleiding, behandeling, advies en ondersteuning.

GGZ Praktijk Boontjesdoppen biedt psychologische hulp aan kinderen, adolescenten en volwassenen.
Als Orthopedagoog Generalist, Gz-psycholoog en Gestalt therapeut bied ik professionele en deskundige zorg aan mensen met psychische of psychiatrische klachten.
Kernwoorden zijn laagdrempelig, kleinschalig en efficiënt werken vanuit een praktijk bij huis. Er wordt gestreefd naar korte wachtlijsten en optimale bereikbaarheid.
Praktijk Boontjesdoppen biedt mogelijkheden ten aanzien van diagnostiek, behandeling en life coaching.
Diagnostiek als het nodig is om uit te zoeken waar je last van hebt of wat je hindert in het leven. Behandeling en life coaching om (opnieuw) evenwicht en balans te vinden  en het leven weer leefbaar te maken èn te houden.

Als Orthopedagoog-–Generalist en Gz psycholoog werk ik klachtgericht. In hoofdzaak hou ik me bezig met de diagnostiek van psychische problemen (door interview, observatie, vragenlijst en psychologische test), kortdurende probleemgerichte behandeling en advisering in het kader van preventie. De vorm van hulp richt zich op intrapsychische en relatieproblemen.

De behandeling is kortdurend en geënt op niet-complexe, lichte tot matig ernstige psychische problemen. Belangrijk hierbij is de kennis en/of de betrokkenheid van de sociale context van de cliënt. Vormen van behandeling zijn de individuele behandeling, de behandeling van kinderen en jeugdigen en de gezinsbehandeling.

Psychologische hulp in de basis GGZ is laagdrempelig. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar korte wachtlijsten en een optimale bereikbaarheid van deze vorm van hulp.

Werkwijze en aanmelding

Tijdens de intake fase bespreken we de klachten die je hebt. Samen stellen we een stappenplan op. Dit omvat veelal een aantal fasen als het bepalen van de doelen die je wil behalen, eventueel diagnostiek, het bespreken van het behandelplan, behandeling, evaluatie en afsluiting (met eventuele nazorg).

GGZ Praktijk Boontjesdoppen

GGZ Praktijk Boontjesdoppen
Drs. L.M. Verhoef
Noordersingel 56
2651 LW Berkel en Rodenrijs
Tel: 06 53 38 54 14
E-mail: info@boontjesdoppen.nl

Spreekuur Boontjesdoppen

Telefonisch spreekuur iedere maandag en donderdag 12.00-13.00 uur. Individuele afspraak dagelijks 09:00 -17:00u

Tarieven & Vergoedingen Boontjesdoppen

Tarieven en vergoedingen van Boontjesdoppen. De vergoeding van de kosten zijn voor jeugd en volwassenen anders geregeld. Lees verder onder jeugd en gezin of volwassenen.

Beroepsidentiteit - Leonie Verhoef

Leonie Verhoef is lid van beroepsverenigingen en committeert zich hiermee aan de beroepscode van Gz-Psycholoog en de Orthopedagoog-Generalist NVO. Zij is aangesloten bij...

Gratis kennismaken met Boontjesdoppen

Wil je komen kijken en kennismaken? Dat kan! Maak een afspraak via info@boontjesdoppen.nl of telefonisch tijdens spreekuurtijden.