Tarieven en vergoedingen volwassenen

tarievenHier zijn de tarieven vermeld van de psychologische ondersteuning en behandeling van volwassenen.

Er zijn veel vragen over de vergoedingen van de zorgverzekeraar. Kort gezegd stelt de zorgverzekeraar eisen aan de verwijzing (via huisarts en met klinische diagnose), de aard en duur van de behandeling.

Vergoeding
Generalistische Basis GGZ

U heeft recht op vergoeding van Generalistische Basis GGZ als er sprake is van een psychische stoornis (volgens de DSM 5). 

Behandeling vindt plaats op basis van een behandelplan dat uw behandelaar samen met u vaststelt. Daarin wordt ook de verwachte duur van de behandeling aangegeven. De duur (maximaal 365 dagen) bepaalt wat er vergoed wordt. 

Verwijzing

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering van de Generalistische Basis GGZ is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist een vereiste.

Eigen bijdrage en eigen risico

Voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ geldt geen eigen bijdrage. Echter, uw eigen risico wordt door de zorgverzekeraar wel verrekend. Heeft u dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u niets.

Ondanks de mondelinge informatie die u altijd krijgt bij GGZ praktijk Boontjesdoppen  over de eigen bijdrage bij de gratis kennismaking  en de folder (s) tijdens het intakegesprek, blijken er soms achteraf nog wel vragen over het eigen risico die ingenomen wordt door de zorgverzekeraar.  Enkele vragen die aan de orde zijn geweest:

Q: Klopt het dat ik mijn volledige eigen bijdrage moet betalen?
A: Ja, in alle gevallen wordt het eigen risico ingenomen door de zorgverzekeraar. Indien u een hoog eigen risico heeft, ook.

Q: Ik heb niet het afgesproken aantal behandelingen gevolgd, omdat ik wilde bezuinigen op mijn bijdrage voor mijn eigen risico. Klopt dat?
A: Nee, dit klopt niet.
De kleinst mogelijke prestatie voor verzekerde zorg in de generalistische basis-ggz is het product ‘kort’. De kosten hiervan bedragen € 487,26 (prijspeil 2018). Alleen het ‘onvolledig behandeltraject’ is goedkoper: € 198,88. Een onvolledig behandeltraject kan echter alleen in rekening gebracht worden als de behandelaar minder dan 120 minuten heeft besteed. Heeft een cliënt twee sessies gehad, dan komt de behandelaar vrijwel altijd boven de 120 minuten uit; directe en indirecte tijd worden immers bij elkaar opgeteld. Met andere woorden: ook als een cliënt na twee of drie sessies de behandeling stopzet, dan is hij toch het eigen risico in zijn geheel kwijt (ook als dit een verhoogd eigen risico is!).

Q: Hoe werkt het als GGZ Praktijk Boontjesdoppen geen contract met mijn zorgverzekeraar heeft?
A: Als dit zo is, betaalt u de rekening in eerste instantie zelf. Vaak maken we de afspraak dat dit in 2 delen kan. Vervolgens krijgt u van mij een gespecificeerde rekening voor de totale behandeling. Deze declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van het soort polis krijgt u meestal ongeveer 75% van het marktconforme tarief vergoed. Als daar bovenop dan ook nog het eigen risico eerst wordt aangesproken, dan kunnen de kosten voor u behoorlijk oplopen. Vraag dit daarom goed na bij uw zorgverzekeraar.

Verdere bepalingen

Bij de vergoeding van de Generalistische Basis GGZ zijn de volgende bepalingen van kracht:

  • Behandeling van ‘aanpassingsstoornissen’ wordt niet vergoed
  • Behandeling van werk- en relatieproblemen wordt niet vergoed
  • Niet alle behandelingen die worden aangeboden, komen voor betaling vanuit de ZVW in aanmerking. Voor de Basisverzekering verlangt de wet namelijk dat een behandeling aansluit bij uw problematiek en bewezen effectief is.  De omvang van de zorg is begrensd door wat klinisch-psychologen en psychiaters plegen te bieden. Daarnaast kennen Zorgverzekeraars voor bepaalde behandelingen soms een machtigingsprocedure. Informeer dan ook altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding van uw behandeling uit de Basisverzekering

Tarieven 2018

De tarieven 2017/2018 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2017/2018. De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZA) en kunnen per zorgverzekeraar iets afwijken:

Tarievenlijst 2017 (pdf)

Ik ben geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog Big (Gz-psycholoog) en hierdoor in functie als hoofdbehandelaar. Dit maakt dat de sessies bij praktijk Boontjesdoppen vergoed kunnen worden door de ziektekostenverzekeraar. Lees de voorwaarden op je polis na en kijk naar onderstaande lijst van zorgverzekeraars waar een contract mee is afgesloten in 2017.

Zit je zorgverzekeraar er niet bij ? Dan betaal je per sessie en kun je met een restitutiepolis aan het eind van de behandeling bij je eigen zorgverzekeraar declareren. Op mijn factuur staan alle gegevens die nodig zijn voor de zorgverzekeraar (BIG registratienummer, AGB code e.d.).

Let op: in 2018 en 2019 heb ik geen contract meer gevraagd aan VGZ en CZ (Menzis niet, evenals in 2017).

Kwaliteitsstatuut GGZ Praktijk Boontjesdoppen

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Meer informatie over de invoering van het kwaliteitsstatuut is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Het kwaliteitsstatuut van GGZ Praktijk Boontjesdoppen kunt u hier bekijken.

Contracten 2018

Praktijk Boontjesdoppen heeft in 2018 een contract met:

Achmea

Multizorg VRZ

De Friesland

DSW

Zilveren Kruis

Pro life

OZF Achmea Zorgverzekering

Interpolis

FBTO

Agis

Take Care Now

Avero Achmea

Nedasco

IAK

Aevitae

Turien en Co

Zorg en Zekerheid

Beter Dichtbij

ONVZ

VvAA

PNO Zorg

Holland Zorg

SallandZorgDirect

 

 

DSW

Stad Holland

InTwente

Anno12

 

Menzis: GGZ praktijk Boontjesdoppen heeft geen overeenkomst met Menzis. De declaratie moet u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, dan krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 75% van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Menzis verzekerden kunnen hiervoor terecht bij de Menzis Zorgadviseur: 088 222 42 42.

Let op: in 2018/2019 heb ik geen contract meer gevraagd aan VGZ en CZ (Menzis niet, evenals in 2017).

 

Tarieven 2017/2018

Kennismaken met de praktijk ( max 30 min.) gratis 20172018
Coaching € 140,- per sessie ex BTW€ 140,- per sessie ex BTW
Intake (90 min) € 140,-€ 140
Intake met vragenlijsten (120 min) € 180,-€ 180
Behandeling
– Per consult € 97,50-€ 102, 50
– Avond, vanaf 19:00 uur € 112,50€ 115,00
– Zaterdag € 125,-niet meer beschikbaar
Diagnostiek
– Intelligentieonderzoek Vanaf € 760,-vanaf € 760
Adviesgesprek € 97,50€ 102,50
Verslag (in overleg) Vanaf € 80,-Vanaf € 102,50
Mail en telefonisch contact Inbegrepen bij de consultprijsInbegrepen

Contant te voldoen tijdens de sessie (pinbetaling mogelijk), of door overmaking voor de volgende sessie op rekeningnummer NL INGB 0006 0870 00, ten name van GGZ praktijk Boontjesdoppen.

U kunt de afspraak tot 48 uur van tevoren veranderen.
Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden voor de helft in rekening gebracht.
Afspraken waarbij u zonder afzegging afwezig bent, worden volledig in rekening gebracht.