Werkwijze en aanmelding

hoewerkthet

Hoe werkt het bij Boontjesdoppen?

Tijdens de intake fase bespreken we de klachten die je hebt. Samen stellen we een stappenplan op. Dit omvat veelal een aantal fasen als het bepalen van de doelen die je wil behalen, eventueel diagnostiek, het bespreken van het behandelplan, behandeling, evaluatie en afsluiting (met eventuele nazorg). Eventuele diagnostiek is gericht op de analyse van het probleem of de klacht.

Vervolgens bespreken we samen waar de behandeling zich op kan richten en maak jij de keus wat er aan de orde komt. Je krijgt vaak ‘huiswerk’ mee, in de vorm van opdrachten en oefeningen. Het doel hiervan is om vaardigheden te oefenen en aan te leren om met nieuwe of veranderende situaties om te gaan, waardoor je klachten verminderen en je beter in je vel zit.

Ik gebruik technieken uit gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie en laat me hierbij leiden door de persoonlijkheid van de hulpvrager en de aard van de klachten.

In de regel is de duur van de behandeling beperkt tot gemiddeld zes tot acht gesprekken. Soms is een kleine aanvulling tot maximaal twaalf gesprekken nodig. In een vroeg stadium nemen we het aantal geschatte gesprekken om de doelstelling te bereiken samen door. Mocht blijken dat hierna verdere behandeling nodig is, dan kunnen we in overleg een andere vorm van hulp zoeken.

Informatie voor clienten over ROM-vragenlijsten

Uw privacy – informatie voor clienten

Kwaliteitsstatuut GGZ Praktijk Boontjesdoppen

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Meer informatie over de invoering van het kwaliteitsstatuut is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Het kwaliteitsstatuut van GGZ Praktijk Boontjesdoppen kunt u hier bekijken.

Aanmelding

Bel of mail voor een afspraak of gratis kennismaking. Voor de intakefase is aanmelding via het aanmeldingsformulier gewenst. Dit scheelt tijd bij de intake.

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier jeugd
Aanmeldformulier volwassenen
Stuur het aanmeldingsformulier naar info@boontjesdoppen.nl

Actuele wachttijden

Aanmeldwachttijd

De aanmeldwachttijd is de tijd tussen het moment dat u belt voor een afspraak en de dag dat u daadwerkelijk terechtkunt. Op dit moment is er  een wachtlijst van ongeveer 2 maanden. Als u op de wachtlijst geplaatst wilt worden, stuur dan een ingevuld aanmeldingsformulier.  De wachtlijst werkt op volgorde vanaf de binnenkomst van het aanmeldingsformulier.

Behandelingswachttijd

De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen het eerste contact met Boontjesdoppen en de diagnose. Boontjesdoppen heeft geen behandelingswachttijd. De behandeling start direct volgend op de intake, meestal de week erna.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. (de treeknormen).

Klik hier voor de factsheet van de Nederlandse Zorgautoriteit over wachttijden in de ziekenhuiszorg en GGZ.

Annulering afspraak

U kunt de afspraak tot 48 uur van tevoren veranderen.
Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden voor de helft in rekening gebracht.
Afspraken waarbij u zonder afzegging afwezig bent, worden volledig in rekening gebracht.