Beroepsidentiteit – Leonie Verhoef

Leonie Verhoef is eigenaar/directeur van
GGZ praktijk Boontjesdoppen en:

  • Gz-psycholoog;
  • Orthopedagoog-Generalist NVO;
  • Gestalt therapeut;
  • ACT therapeut en;
  • EMDR behandelaar (VEN erkende basisopleiding).

Leonie is lid van beroepsverenigingen en committeert zich hiermee aan de beroepscode van Gz-Psycholoog en de Orthopedagoog-Generalist NVO. Zij is aangesloten bij verschillende coöperaties van eerstelijnspsychologen, zowel voor volwassenen als jeugd. Samenwerking en afstemming met collega’s binnen de beroepsverenigingen en coöperaties is belangrijk om professioneel handelen te waarborgen.

Maatwerk en samenwerking

In de praktijk van Boontjesdoppen staan maatwerk, een individuele benadering en samenwerking centraal. Samenwerking met de cliënt, met  de mensen die belangrijk zijn in het leven van de cliënt en waar mogelijk ook met professionals die bij de cliënt betrokken zijn zoals de huisarts, psychiater, POH-er en maatschappelijk werk.

Aangesloten bij

Voor Volwassenen

20140925_logo-aleanza Logo Psyzorg Hoflanden 

Voor Jeugd & Gezin

logo ZZPjeugdGGZv2 Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen